“Планзее МВ” ЕООД, гр. Габрово, Двуетапна преработка и разширяване на чиста зона за добавяне на нови производствени мощности с двойно уголемяване на чиста съблекалня/шлюз за персонал. Преработка и увеличаване на капацитета на климатичната инсталация; декември 2020 – юни 2021

още