„Интерфарма сървисис“ ЕООД, гр. София, Изграждане на Микробиологична лаборатория, 2017-2018

Обхват на дейността: Проект, доставка и монтаж на цялостна система за чисти помещения вкл. интерлок системи и шлюзове за материали и персонал. Частична доставка и инсталиране на лабораторно оборудване и обзавеждане.

Клас чистота: ISO 7 и ISO 8                        Приблизителна площ: 45 м2

Bookmark the permalink.

Comments are closed.