“Балканфарма-Разград” АД, Цех Мази и Кремове, 2013

Обхват на дейността: Инсталиране на специализирани елементи за чисти помещения – врати, остъкляване, интерлок системи (алтернираща блокировка на отварянето на вратите) за въздушните шлюзове.

Клас чистота: 100 000              Приблизителна площ 142 m2              www.antibiotic.bg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.