“ЕсТиЕс Медикал Груп” АД, гр. Сандански, Изграждане на чисти помещения – шлюзове за персонал и материали, август-октомври 2018 г.

Обхват на дейността: Доставка и монтаж на чисти стаи, вкл. интерлок системи. Проектиране и изграждане на климатична и вентилационна система.

Клас чистота: ISO 8                            Приблизителна площ: 30 кв. м.                           www.stsmedicalgroup.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.