“Шьоли-Оптикс” ООД, гр. Панагюрище, Изграждане на чисти помещения за производство на ендоскопи, април-ноември 2018 г.

Обхват на дейността: Консултации, проектиране, доставка и монтаж на цялостна система за чисти помещения вкл. интерлок системи, пас-боксове и обзавеждане от неръждаема стомана, доставка и инсталация на ОВиК система, вкл. автоматика с операторска станция. Комплексно валидиране на чисти помещения и климатична система съгл. ISO 14 644-X.

Клас чистота: ISO 8                       Приблизителна площ: 110 кв.м.                       www.schoelly-optix.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.