УМБАЛ “Александровска” ЕAД, гр. София, Изграждане на чиста стая за радиохимична камина (гореща клетка) с Ga-68 генератор, юни 2017- януари 2019

Обхват на дейността: Консултации, проектиране, доставка и изграждане на чиста стая за радиохимична камина (гореща клетка) с Ga-68 генератор, вкл. шлюзове с интерлок-система и вентилиран пас-бокс за материали.

Клас чистота: ISO 7                          Приблизителна площ: 16 кв.м.                                  www.alexandrovska.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.