Булбио-НЦЗПБ, гр. София, Цялостно изграждане на контролиран плюсов хладилен склад с карантинно отделение към BCG – лаборатория, февруари-март 2019 г.

Обхват на дейността: Оптимизация на проектно задание, строителна подготовка вкл. подмяна на дограма, изграждане на хладилна камера вкл. подова настилка, врати, агрегат, електроинсталация.

Приблизителна площ: 35 кв. м.                                     www.bulbio.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.