“Чайкафарма” АД, гр. Пловдив, Изграждане на таблетен цех, 2011

Обхват на дейността: Проектиране, доставка и изграждане на чисти помещения, валидиране на чисти помещения.

Клас чистота: 100 000              Приблизителна площ 820 м2              www.tchaikapharma.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.