“Адифарм” ЕАД, гр. София, Частична реконструкция на производствени и спомагателни помещения, 2012-2013

Обхват на дейността: Подмяна на окачен таван за чисти стаи вкл. осветителни тела и нагнетателни решетки. Доставка и монтаж на преградни стени за чисти стаи.

Клас чистота: 100 000              Приблизителна площ 62 m2              www.adipharm.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.