Консултации и инженеринг

 

Предлагаме експертна оценка и консултации по всички аспекти при изграждането на чисти стаи. Дейностите по консултация за оптимизиране/реконструкция на съществуващи и инженеринг на новоизграждащи се чисти стаи включват:

Консултации:

 • Критичен преглед и оценка на процесите в чистата зона и спомагателните помещения;
 • Идентифициране на рисковете от замърсяване;
 • Анализ на производителността и експлоатационната целесъобразност на съществуваща система;
 • Изготвяне на доклад с препоръки.

Инженеринг:

 • Преглед и оценка на изкисванията на клиента;
 • Анализ на подбраната локация (климат, инфраструктура, логистика и пр.);
 • Изчисляване на топлинните натоварвания;
 • Съобразяване с изискванията на клиента за оползотворяване на пространството;
 • Изготвяне на блок-схеми на въздушния поток;
 • Проекти по части Архитектурна, Конструктивна, Технологична,ОВиК, Ел., ВиК, КИПиА;
 • Подготовка на спецификации на оборудването;
 • Преглед и съгласуване на цялостната проектна документация.

Comments are closed.