Имперекс ЕООД, гр. София, Проектиране, изграждане и квалификация на модулна чиста стая с меки стени от PVC завеси (една от тях изпълнена с ESD PVC ленти) за полупроводникови детайли.

Клас: ISO 7                                        Площ: 4 кв.м.                                                              www.imperx.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.