“Тампонени Иновации” ЕООД, гр. София, Изграждане на чисто помещение за производство на обезболяващи тампони, ноември 2020 – юли 2021 г.

Обхват на дейността: Консултации, проектиране, доставка и монтаж на цялостна специализирана система за чисти помещения вкл. алтернираща блокировка на вратите, вентилационна система на базата на филтър-вентилаторни модули и компенсаторни решетки с регулируемо надналягане. Постоянно мониториране на степента на замърсяване на HEPA филтрите чрез диференциални пресостати. Замерване и протоколиране на постигнатия клас чистота по стандартизирани процедури.

Клас чистота: ISO 7                             Приблизителна площ: 36 кв.м.                                           www.yourdaye.com

*контурите на технологичното оборудване са преднамерено размити поради изрично настояване на инвеститора.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.