“Джи И Фармасютикълс” ООД, гр. Ботевград, Капитална реконструкция на производствени помещения в чиста зона на сграда 1 с цел обособяване на изолирана първична опаковка на фармацевтични продукти във висок потенциал, април – август 2021 г.

Обхват на дейността: Консултации, корекции на проекти, инженеринг, доставка и монтаж на необходими компоненти на чисти стаи съгласно наличната специализирана система – стени, тавани, врати, интерлок-системи, шлюз и пас-боксове; доставка, изграждане, пуск и наладка на климатична инсталация. Доставка и монтаж на спомагателно технологично оборудване.
Срок: април – август 2021

Клас чистота: ISO 8                            Приблизителна площ: 70 кв.м.                                            www.ge-ph.com

 

Обхват на дейността: Реинженеринг и цялостна преработка на климатичната система на сграда 1 за промяна на зоните, обслужвани от отделните климатични камери, респ. параметрите на околната среда. Доставка и монтаж на нова климатична камера, реконструкция на налични климатични камери. Пуск и наладка на системата.
Срок: април – октомври 2021

Bookmark the permalink.

Comments are closed.