PBG.RO SRL, Букурещ, Румъния, Изграждане на чисто помещение за извличане на CBD от индустриален коноп, март-август 2021 г.

Обхват на дейността: Консултации, проектиране, доставка и монтаж на цялостна специализирана система за чисти помещения вкл. алтернираща блокировка на вратите, вентилационна система на базата на филтър-вентилаторни модули и компенсаторни решетки с регулируемо надналягане. Замерване и протоколиране на постигнатия клас чистота по стандартизирани процедури.

Клас чистота: ISO 8,7                                 Приблизителна площ: 68 кв.м.                                     https://pbg.global/

*контурите на технологичното оборудване са преднамерено размити поради изрично настояване на инвеститора.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.