АВВ България ЕООД, гр. Петрич, Доставка и монтаж на критични елементи за чисти стаи, октомври-ноември 2020 г.

Обхват на дейността: Консултации, доставка и монтаж на специализирани елементи за чисти помещения вкл. врати, интерлок-системи и обдухваеми трансферни шлюзове за материали нестандартно изпълнение.

Клас чистота: ISO 5,6,7                              Приблизителна площ: 175 кв.м.                                              new.abb.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.