“Планзее МВ“ ЕООД, гр. Габрово, Преработка и увеличаване на цех за КК и опаковка на детайли за силова електроника, юни –ноември 2018

Обхват на дейността – главен изпълнител: Консултации, проектиране, доставка и монтаж на чисти помещения вкл. интерлок системи, въздушни шлюзове за материали. Консултации, проектиране, доставка и инсталация на ОВиК система, вкл. автоматика с графична операторска станция и дистанционно управление. Валидиране на климатична система съгл. ISO 14 644-X.

Клас чистота: ISO 6 и 7                                  Приблизителна площ: 130 кв.м.                                  www.plansee.com

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.