“Пентакс Медикъл България” ЕООД, гр. Пловдив, Изграждане на чисти помещения за почистване и обновяване на ендоскопи, октомври 2019-април 2020 г.

Обхват на дейността – главен изпълнител: Консултации, проектиране, доставка и монтаж на цялостна специализирана система за чисти помещения вкл. интерлок системи, въздушни шлюзове за персонал и пас-боксове с обдухване, както и на прилежащи помощни помещения с контролирано надналягане. Консултации, проектиране, доставка и инсталация на ОВиК система, вкл. автоматика с графична операторска станция. Проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система с автономна централа. Комплексно валидиране на чисти помещения и климатична система съгл. ISO 14 644-X.

Клас чистота: ISO 7 и 8                                 Приблизителна площ: 180 кв.м.                               www.pentaxmedical.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.