Завод за оптика АД, гр. София, Изграждане на чисто помещение, Януари-Май, 2019 г.

Обхват на дейността: Проектиране, доставка и монтаж на цялостна система за чисти стаи вкл. интерлок системи, пас-бокс. Доставка и инсталация на ОВиК система.

Клас чистота: ISO 7                        Приблизителна площ: 35 кв.м.                             www.pfo-bg.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.