“Фармапласт България КРЕ” АД, c. Катунци, Цех за производство на медицински (текстилни) изделия, 2015-2016

Обхват на дейността: проект, доставка и монтаж на цялостна система за чисти помещения, вкл. интерлок-системи и пас-боксове.

Клас чистота: 100 000;    Приблизителна площ: 800 m2

Bookmark the permalink.

Comments are closed.