“Лавена” АД, гр. Шумен, Тегловен и Пробовземен бокс, 2016

Обхват на дейността: проект, доставка и монтаж на модулна чиста стая с меки стени и неръждаема конструкция.

Клас чистота: 100 000    Приблизителна площ: 20 m2    www.lavena.bg

Bookmark the permalink.

Comments are closed.