“Чайкафарма” АД, гр. Варна, Ампулен цех с лабораторен комплекс, 2015-2016

Обхват на дейността: проект, доставка и монтаж на цялостна система за чисти помещения, квалификация на чисти помещения.

Клас чистота: 100 000, 10 000, 100              Приблизителна площ: 228 m2              www.tchaikapharma.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.