“Тексан Медикал” ЕООД (Sengewald Klinikprodukte GmbH) гр. Сандански, Реконструкция на цех за производство на медицински (текстилни) изделия, 2014-2015

Обхват на дейността: Консултации, предпроектни проучвания, главен изпълнител вкл. двуетапно проектиране, пълна реконструкция, доставка и монтаж на цялостна система за чисти помещения, доставка и инсталация на ОВиК система с BMS с операторска станция, валидиране на чистите помещения, климатична инсталация и BMS.

Клас чистота: 100 000              Приблизителна площ: 1080 m2              www.texsan.eu

Bookmark the permalink.

Comments are closed.