“Оптикс Ко.” гр. Панагюрище, Лаборатория за качествен контрол на оптични покрития, база Стрелча. 2015-2016

Обхват на дейността: Консултации по климатична инсталация и технологични потоци, доставка и монтаж на специализирани елементи за чисти помещения – пас-боксове, въздушни шлюзове, ламинарни боксове и N2 камера.

Клас чистота: 100 000              Приблизителна площ: 64 m2              www.optixco.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.