“Джи И Фармасютикълс” ООД, гр. Ботевград, Изграждане на нов цех за първична и вторична опаковка на твърди лекарствени форми и склад, 2014-2015

Обхват на дейността: Предпроектни проучвания, избор на главен изпълнител, контрол на техническия проект и изпълнението на климатичната инсталация, доставка и монтаж на цялостна система за чисти помещения, консултации по квалификационната процедура на ОВиК системата.

Клас чистота: 100 000              Приблизителна площ: 560 m2              www.ge-ph.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.