Чисти стаи – Проектиране и изграждане на чисти стаи

Чисти стаи

Биотехклийн ЕООД е предпочитан партньор благодарение на разнообразния си опит в изграждането на чисти стаи в различни сфери на индустрията: фармация, микроелектроника, оптика и др. Предлагаме както цялостно изграждане така и реконструкция на съществуващи чисти помещения. Задълбочените ни познания, както и внедрената ни успешна методология при изграждане на чисти стаи, гарантират изпълнението на проекта в срок и в рамките на предвидения бюджет. Опитни професионалисти осъществяват контрол на всяка стъпка от изпълнението на проекта.

Познанията, инженерният талант и доказаният опит на екипа на Биотехклийн ЕООД са изцяло на Ваше разположение за успешната реализация на Вашия проект. Основният ни фокус е върху разработката на проект, конструктивни и инфраструктурни решения, отговарящи на специфичните изисквания на Вашия продукт и/или процес при пълно съобразяване с приложимите стандарти за клас чистота.

Предпроектното проучване е първата стъпка към успешно изграждане на функционираща чиста стая. Под внимание се взимат спецификата на сградата, в която даденият проект ще бъде реализиран, изискванията към внедряването на дадения процес, необходимата инфраструктура и др. Осъществява се анализ на риска и определяне на критичните точки, потенциални източници на замърсяване. Параметри като осветление, температура, влажност и вентилация трябва да се съобразят с производствения процес за запазване качеството на продукта. Съгласуват се потоците на персонал, материали и оборудване, като пространството се аранжира така, че да се осигурява ергономична подредба на материали и оборудване. Задължително е достъпът до чистата стая да е ограничен през въздушни шлюзове за персонал и материали.

Услугите по проект и изграждане на чисти помещения включват:

 • Предпроектно проучване;
 • Разработване на чертежи и спецификация на чистото помещение;
 • Доставка на необходимите материали и конструкции;
 • Доставка и монтаж на специализирани елементи за чисти помещения – пасбоксове, въздушни шлюзове, ламинарни боксове и др.;
 • Подготовка на строителната площадка;
 • Непрекъснат контрол по изпълнението на проекта;
 • Координиране инспекциите на сградата;
 • Управление и контрол на подизпълнителите;
 • Цялостен мениджмънт на проекта;
 • Извършване на пуск и наладка на съоръженията;
 • Контрол при финалната инспекция;
 • Изготвяне на техническа документация.

Comments are closed.