Пасбоксове, шлюзове, ФВМ

 

Въздушен шлюз за персонал (с обдухване)

Въздушният шлюз за персонал представлява изолирано преддверие (тамбур) с две или повече врати разположено между две или повече помещения с различен клас на чистота с цел да се контролира въздушният поток при преминаване между тях. Основното предназначение на въздушния шлюз за преминаване на персонал към помещение с по-висок клас на чистота е минимизиране на количеството пренесени частици и запазване на класа на чистота. Въздушният шлюз е снабден с фотоелектричен сензор за посока на движение и автоматично обдухване. Осигурява циркулация на въздуха за поддържане чистотата на камерата и в позиция на изчакване (stand-by).

Въздушен шлюз за персонал Въздушен шлюз за персонал

Основни характеристики:

 • Две (или повече) врати с електронна интерлок система;
 • Контролен панел с регулируемо време на обдухване от 0 до 99min;
 • Предварителен и HEPA филтър, интегриран центробежен вентилатор;
 • Скорост на потока: ≥25m/s;
 • Дюзи за насочено обдухване на камерата;
 • Избор между хоризонтален или вертикален въздушен поток;
 • Автоматично флуоресцентно/LED осветление;
 • Избор на материал на камерата и/или корпуса между неръждаема стомана и прахово-боядисана стомана;
 • Захранване: 220 V±10%; 50/60Hz;
 • Модели с различни размери и конфигурации, изработка и по поръчка на клиента.

 

Въздушни шлюзове за материали (pass boxes)

Въздушният шлюз (пасбокс) за трансфер на материали се използва като изолирано пространство с две врати, разположено между две помещения с различен клас на чистота, с цел да се контролира въздушният поток при пренасяне на материали между тях. Предлагат се варианти с и без обдухване на камерата.

Пас бокс
Основни характеристики:

 • Механичен интерлок (опция електронен);
 • Материал на камерата: неръждаема стомана;
 • Материал на корпуса: прахово- боядисана стомана (опция неръждаема стомана);
 • UV лампа;
 • HEPA филтър и вентилатор само при модели с обдухване;
 • Захранване: 220 V±10%; 50/60Hz;
 • Модели с различни размери, изработка и по поръчка на клиента.

Пас бокс

 

Нагнетателни филтър вентилаторни модули (НФВМ)

Нагнетателните филтър-вентилаторни модули (НФВМ) осигуряват циркулация на въздуха през HEPA филтри, като по този начин снабдяват помещението с пречистен въздух. Осевите вентилатори осигуряват ламинарен въздушен поток и достатъчен напор за преодоляване съпротивлението на филтъра. В зависимост от необходимия клас чистота в помещението се разполагат определен брой НФВМ. Едно от основните предимства при използването на НФВМ е, че при повреда в единични модули, те могат да бъдат лесно заменени, а междувременно не се компрометира чистотата на съоръжението като цяло. НФВМ предлагат гъвкавост при реконструкция на чистите помещения. При промяна в производствения процес, респективно парaметрите на чистата стая, се постига лесна реконфигурация, като се добавят нови НФВМ, или ненужните модули се заменят с таванни панели или осветителни тела.

Нагнетателен филтър вентилаторен модулОсновни характеристики:

 • Тристепенно регулиране на скоростта, респ. дебита до макс. 2000 куб. м/час;
 • Скорост на въздушния поток: 0,3-0,5 м/сек.;
 • Ефикасност на HEPA филтъра: 99,995% @0,3µм;
 • Предварителен филтър;
 • Избор на материал между неръждаема стомана, алуминий и прахово-боядисана стомана;
 • Захранване: 230 V; 50/60Hz;
 • Модели с различни размери и конфигурации

Нагнетателен филтър вентилаторен модул

Comments are closed.